لق بودن کابین از موارد دیگری است که باعث ایجاد لرزش در آسانسور ها می شود . اگر فاصله کفشک ریل کابین نسبت به ریل ، از فاصله استاندارد بیشتر باشد باعث می شود تا حرکت های ریز افقی کابین به طرفین ایجاد شود و باعث ایجاد لرزش گردد که برای جلوگیری از این امر نیز باید از کابین تست لقی گرفت .موارد گفته شده عوامل مهم بروز لرزش در کابین می باشند ولی عوامل دیگری نیز وجود دارند که شامل موارد زیر می باشند .

در زمان مونتاژ اتصالات کابین باید درست انجام شود و آچارکشی کامل صورت گیرد در غیر این صورت صدا و لرزش در کابین احساس خواهد شد .هنگامی که ریل ها نصب و شاقول کاری می گردند باید بندهای اتصال آن ها به خوبی سوهان کاری شوند تا کفشک ها درگیر نشده و ایجاد لرزش نکنند .

در صورتی که لنت کفشک ساییده شود باعث می شود تا بدنه کفشک با ریل آسانسور تماس پیدا کرده و ایجاد لرزش نماید .تنظیم دقیق درب کابین و لنگه درب ها و همچنین تنظیم لرزه گیر های روی کابین آسانسور  باعث می شود تا لرزش در کابین احساس نشود

در صورتی که کفشک ریل درب کابین آسانسور با ریل آلومنیومی آسانسور در گیر شود باعث ایجاد لرزش و صدا در آسانسور خواهد شد .در صورتی که پاراشوت ها ی آسانسور تنظیم نباشد و موجب برخورد و ساییده شدن لبه های آن با ریل شود و یا پاراشوت با ریل در گیر شود باعث ایجاد لرزش در کابین خواهد شد .

جرم گرفتگی ریل ها در اثر گرفتن گرد و غبار و روغن و گریس باعث انباشته شدن مواد در درون لنت کفشک شده و ایجاد لرزش  صدا در کابین می کند .از دیگر مواردی که باعث ایجاد لرزش در کابین می شود یکسان و میزان نبودن کشش سیم بکسل های متصل به کابین با یکدیگر می باشد .

در صورتی که وزنه های داخل قاب وزنه تعادل به صورت صحیح تنظیم و نصب نشود باعث ایجاد لرزش و صدا در کابین می شود .البته لرزش کابین آسانسور ها می تواند به صورت عمودی و یا افقی باشد که هر کدام دلایل خود رادارند