0 در حال بارگذاری ...

نیک اویل نیک اویل

روغن آسانسور

به دروغن آسانسور یکی از مهمترین قطعات آسانسور است که شامل روغن های مورد استفاده در سیستم آسانسور و موتور آسانسور می باشد. بنابراین عملکرد سالم و صحیح آن برای آسانسور مهم است. یکی از مهمترین مشکلات آسانسور است.

روغن سیم بکسل آسانسور

به دلایل مختلفی تمامی ســیم بکسلها جهت مراقبت و حفاظت به روغــن کاری نیاز خواهند داشت و برای روغن کاری نیاز به روغن سیم بکسل آسانسور میباشد،تا ســـیم بکـسلها را در برابر خوردگی محـــافظت نماید،به هــمین منظور حــفاظت از روغن سیم بکسل آسانسور خوردگی نــاشی از اصطــکاک و زنگ زدگی و کاهــش نیروی اصــطکاک بین مفـــتولها و رشته ها در حیـــن پروســه تولـید،روغنکاری شده.ست

روغن دنده آسانسور

سیستم موتور آسانسور ها با انواع مختلف چرخ دنده کار میکنند و اگر بخواهید که چرخ دنده های آسانسور بهتر عمل کنند و عمر مفیدی داشته باشند باید به صورت مداوم به آنها روغن دنده آسانسور بزنید ، برای این کار باید از بهترین و با کیفیت ترین نمونه روغن دنده آسانسور استفاده کنید تا برایتان کاربرد عالی داشته باشد.

روغن ریل آسانسور

روغن مـورد استفاده در روغندان آسانسور بایستی از کــیفیت مـطـلوب برخوردار باشد. به طـــوری که دارای گــرانروی مـناسب باشد.گرانروی معــیار سنجش غــلظت روغن است.به طوری که هر چه مقدار گرانروی بیشتر باشد غــلظت روغن نیز بیشتر است.یکی دیگر از معیار های کیفیت برای روغن ریل آسانـسور قابلیت یکنواختی در روانکاری در سرما و گرما است.

گواهینامه ها و استاندارد ها

گواهینامه مدیریت عملیات

گواهینامه مشتری مداری

ISO 9001 گواهینامه

نمایشگاه ها و جشنواره ها

مقالات تخصصی

وبلاگ ما
بکشید مشاهده بستن پخش
0%